แท็ก:

Brake Pad

ผ้าเบรก (Brake Pad) “มีอายุ” … แล้วจะรู้ได้ไงเมื่อไหร่ “ต้องเปลี่ยน”

รู้ทัน คือ เรื่องดี … เพราะนี่คือ ความปลอดภัยพื้นฐาน


“รู้ทัน” สัญญาณเตือน … ก่อน “ผ้าเบรก (Brake Pad) หมด”

ผ้าเบรคชิ้นน้อย แต่ก็ต้องดูแลเค้าหน่อย … เพราะสำคัญไม่น้อยนะจะบอกให้