แท็ก:

DCVT Dealer Awards

เดมเลอร์จัดงาน ‘DCVT Dealer Awards’ เป็นครั้งแรกสำหรับครอบครัวฟูโซ่

ดีซีวีที ได้จัดงาน ‘DCVT Dealer Awards’ เป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนในความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างยอดขาย อีกทั้งช่วยผลักดันการเติบโตของแบรนด์ฟูโซ่ในประเทศไทย