แท็ก:

Lenso Wheels

Lenso Raiden Diesel War 2016 มหกรรม Drag Diesel ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Lenso Raiden Diesel War 2016 มหกรรม Drag Diesel ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้สนับสนุนหลักย่างเป็นทางการ คือ Lenso Wheels ล้อสัญชาติไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก ยางคุณภาพแบรนด์ Raiden ร่วมด้วยกรอง NN1 กล่องดีเซล ECU=Shop 3K Battery และ ISUZU