แท็ก:

Subaru DNA

Subaru BRZ … เจนเนอเรชั่นที่ 2 และการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ Sport Car

เจนเนอเรชั่นที่ 2 มาแล้ว … สาวก Subaru BRZ เมืองไทย หยอดกระปุกรอไว้ได้เลย