รีวิว : แนะนำเดินเที่ยว ช็อป ชิม ชิลล์ ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก “วัดศรีสุพรรณ” ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street)

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าจะเรียกว่าต้องอยู่ในแผนการมาเยือนเชียงใหม่ของทุกคน ที่เชียงใหม่นั้นจัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นในเขตเทศบาลเหลักๆ อยู่ 2 วัน ก็คือ ถนนคนเดินวัวลาย วันเสาร์ และ ถนนคนเดินท่าแพ วันอาทิตย์

ถนนคนเดินวัวลายเชียงใหม่ วันเสาร์ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมถนนคนเดินของเชียงใหม่ แต่อาจติดขัดด้วยเรื่องของแผนการเดินทางที่ไม่เอื้ออำนวยให้พักอยู่เชียงใหม่ได้จนถึงช่วงเวลาการจัดกิจกรรมถนนคนเดินท่าแพ วันอาทิตย์ ก็เลือกที่จะมาเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินวัวลาย วันเสาร์ แทนได้ .. สำหรับเวลาปิด-เปิด ถนนคนเดินวัวลายนั้น พ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มตั้งร้านเขายสินค้ากันตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น เป็นต้นไป ขายกันไปจนถึงเวลาประมาณ 22.00 น. ก็จะเริ่มทยอยเก็บข้าวของกันค่ะ

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

ส่วนชื่อเรียกถนนคนเดินวัวลายนั้น ก็เรียกขานกันตามชื่อของถนนเส้นนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนวัวลาย.. ตามประวัติของชุมชนแห่งนี้พอจะสามารถสืบย้อนกลับไปประมาณ 200 กว่าปี ในยุคที่พระเจ้ากาวิละ ริเริ่มสร้างเชียงใหม่ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง หลังจากเป็นอิสระจากการปกครองของพม่า โดยอพยพชาวเมืองปุ เมืองงัวลาย และชาวเมืองคง แถบลุ่มแม่น้ำสาละวิน (พม่าปัจจุบัน) ซึ่งเป็นชุมชนช่างฝีมือเครื่องเงิน เริ่มอพยพระหว่างปี พ.ศ.2342 – 2347 มาอาศัยอยู่รอบกำแพงเมืองเชียงใหม่ ตั้งชื่อชุมชนแห่งใหม่นี้ว่า “วัวลาย” ตามเมืองเดิมที่จากมา เพื่อรำลึกถึงรากเหง้าของชุมชน โดยมีวัดหมื่นสาร วัดนันทาราม และวัดศรีสุพรรณ เป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านวัวลาย

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

ถนนคนเดินวัวลาย มีจุดตั้งต้นอยู่ที่ประตูเชียงใหม่  (ฝั่งตรงข้ามกับตลาดประตูเชียงใหม่)  ประตูทางทิศใต้ของคูเมือง  และยาวไปจนสุดถนนที่แยกตัดกับถนนทิพย์เนตร  ซึ่งถ้าดูจากระยะทางก็ถือว่ากำลังดีทีเดียว เดินเป็นเส้นตรงไปกลับ ไม่เหนื่อยมาก สินค้าที่จำหน่ายก็จะมีทั้งของกิน ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะคล้ายกันกับสินค้าที่ขาย ถนนคนเดินท่าแพ วันอาทิตย์ ต่างกันก็ตรงที่ความปริมาณ และความหลากหลายอาจจะไม่มากเท่าซึ่งก็ด้วยขนาดของพื้นที่การจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะ

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นงานหัตถศิลป์ งานศิลปะ จากฝีมือศิลปินท้องถิ่น จัดมาให้ได้ช็อปให้ซื้อกันเป็นของฝาก ของที่ระลึก

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

งานศิลปะจากเครื่องเงินที่สืบทอดกันมาในชุมชนวัวลาย

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

สินค้างานฝีมือ Hand made เสื้อผ้า เครื่องประดับ ต่างๆ มีให้เลือกซื้อกันละลานตาทีเดียว

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

ส่วนเรื่องอาหารการกินก็มีให้เลือกจัดกันเยอะมากมาย ทั้งของคาว ของหวาน จัดกันให้พุงปลิ้นไปเลยจร้าาา !!

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

 

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

 

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

อุโบสถเงิน หลังแรกของโลก “วัดศรีสุพรรณ” ไฮไลท์สำคัญที่ท่านไม่ควรพลาด

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

 

ภายในอุโบสถเงินนั้น เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ) พระพุทธรูปฝีมือช่างหลวง อัญเชิญมาประดิษฐานพร้อมสร้างศรีสุพรรณอารามในปี พ.ศ.2043  โดยพระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย และ พระนางสิริยสวดี พระราชมารดา

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

มีตำนานเล่าขานสืบมาว่า พระประธานในอุโบสถเงินแห่งนี้ ทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์ลงสรงน้ำในพระข้างอุโบสถอยู่เป็นประจำ และประทานความสำเร็จและความสมปรารถนาสำหรับผู้มาอธิษฐานจิตกราบไหว้อยู่เนืองนิตย์ ท่านจึงได้สถิตในใจและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านศรีสุพรรณและประชาชนทั่วไปตลอดมา

 

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

ภายในวัดศรีสุพรรณ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากศิลปินท้องถิ่น มาจัดแสดงให้ได้ชมกันด้วยค่ะ

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

การเดินทางมาถนนวัวลาย

รถยนต์ : ใช้เส้นทางถนนทิพย์เนตร หรือ ถนนช่างหล่อ แต่ในวันเสาร์ ที่จอดรอบๆ ถนนวัวลายหายากมาก แนะนำให้ใช้บริการรถสี่ล้อแดงสาธารณะ สะดวกที่สุดค่ะ

รถโดยสาร (รถสี่ล้อแดง) 

จากสนามบิน – ตัวเมืองเชียงใหม่ นั่งรถแดงมาคนละประมาณ 30-40 บาท

จากสถานีขนส่งอาเขต นั่งรถแดงมาคนละประมาณ 50 บาท

** ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรสอบถามราคาก่อนใช้บริการทุกครั้ง

รีวิว แนะนำเดินเที่ยว ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่ (Wua Lai Walking Street) ถนนคนเดินเย็นวันเสาร์

แนะนำท่องเที่ยวเชียงใหม่