แท็ก:

Gymkhana

Gymkhana (ยิมคาน่า) คืออะไร เป็นเส้นทางการเริ่มต้น สู่วงการมอเตอร์สปอร์ต ได้จริงหรือ?

Gymkhana เป็นการแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบหนึ่งที่ใช้ความเร็วระดับต่ำถึง ปานกลาง โดยมักใช้สถานที่เช่น ลานจอดรถ สนามโกคาร์ท หรือ ลานต่างๆ เป็นสนามแข่งขัน โดย ทั่วไปจะใช้กรวย (cones/pylons) เป็นตัวกำหนดเส้นทาง เพื่อทดสอบทักษะการขับขี่ ของผู้ขับโดยไม่มีผู้นำทาง โดยใช้เวลาที่ทำได้เป็นตัวชี้วัดการแข่งขัน โดยทั่วไปหาก บังคับรถไปโดนกับกรวย(cones/pylons) จะถูกบวกเวลาเพิ่มเข้าไปอีก 2 วินาที โดยผู้ชนะการแข่งขันคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยที่สุ