ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ชมวิถีชีวิตแบบไทย…ไทย การซื้อขายของทางน้ำแบบโบราณ พร้อมด้วยชิมขนมและอาหารสุดแสนอร่อย

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

สามารถติดตามอ่านเต็มรูปแบบได้ที่ iAMCAR VARIETY E-MAGAZINE issue01