Bridgestone สานต่อความร่วมมือกับ “กรมการขนส่งทางบก” มอบสิทธิประโยชน์ด้าน “ยางหล่อพรีเมี่ยม” สำหรับผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน Q Mark ทั่วประเทศ ในปี 2567

Bridgestone Q Mark

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ “กรมการขนส่งทางบก” เดินหน้ามอบสิทธิประโยชน์ด้าน “ยางหล่อพรีเมี่ยม” จาก บริดจสโตน สำหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศที่สมัคร รวมถึงผู้ที่ต่ออายุ เพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ในปี พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริม และร่วมยกระดับคุณภาพมาตรฐานการขนส่งในประเทศไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน อีกทั้งยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ บริดจสโตน ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นด้านยางพรีเมี่ยม ด้วยมาตรฐานความคุ้มค่า และปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้ตรงกับความพึงพอใจ ตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ

Bridgestone Q Mark

โดยในปี พ.ศ.2567 บริดจสโตน ยังคงส่งมอบสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ประกอบการที่สมัคร รวมถึงผู้ที่ต่ออายุเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ดังนี้

1. ฟรี! ยางหล่อพรีเมี่ยมจาก บริดจสโตน รุ่น RT157 ขนาด 11R22.5 จำนวน 2 เส้น (มูลค่า12,000 บาท)

2. ส่วนลดค่าหล่อยาง มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 ครั้ง เมื่อนำโครงยางเดิมกลับมาหล่อ (รวมมูลค่า 20,000 บาท) โดยสามารถนำโครงยาง Bridgestone/Firestone เก่า มาใช้กับส่วนลดในการหล่อยางพรีเมี่ยมจาก บริดจสโตน ได้

3. ส่วนลดบริการตั้งศูนย์รถบรรทุก/รถโดยสาร ณ ศูนย์บริการบีทีซีทั่วประเทศ จำนวน 1 ครั้ง (มูลค่า 2,500 บาท)

4. ฟรี! คอร์สอบรม และพัฒนาทักษะการดูแลรักษายางเบื้องต้น Onsite ทั่วประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญของ บริดจสโตน จำนวน 1 ครั้ง (มูลค่า 5,000 บาท) พิเศษสำหรับลูกค้าของ บริดจสโตน เท่านั้น

โดยผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 02-636-1555 หรือที่ https://bridgestonetruckcenter.com/home และ Line OA: @BSTireSolution สิทธิประโยชน์ในข้อ 1.- 4. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 30ธันวาคม พ.ศ.2567

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางหล่อพรีเมี่ยมจาก บริดจสโตน เป็นนวัตกรรมยางพรีเมี่ยมรักษ์โลก ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผ่านการนำกรรมวิธี และวัตถุดิบเอกสิทธิ์เฉพาะของ บริดจสโตน ทำให้โครงยางเดิม นำกลับมาใช้ได้อีก พร้อมหน้ายางที่ใช้ส่วนผสมแบบเดียวกับยางใหม่ ด้วยการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการรับประกันใกล้เคียงกับยางใหม่ (สูงสุด 4 ปี นับจากวันที่ผลิต)*

โดย บริดจสโตน ใส่ใจในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การคัดโครงยาง กระบวนการหล่อ จนถึงผลิตภัณฑ์ยางหล่อที่พร้อมใช้งาน จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการใช้งานให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการผลิตยาง สำหรับรถบรรทุก และรถโดยสารเส้นใหม่ จึงได้รับความนิยมจากลูกค้าภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ยางหล่อพรีเมี่ยมจาก บริดจสโตน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำภายใต้ B-Solution โปรแกรมการบริหารจัดการยางรถบรรทุก และรถโดยสารแบบมืออาชีพ ซึ่งนวัตกรรมยางหล่อพรีเมี่ยมจาก บริดจสโตน ได้ส่งเสริมการหมุนเวียนของวัสดุ เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สะท้อน Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) “ด้าน Economy (เศรษฐกิจ)” ด้วยการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้ทะยานไปได้สุด เพื่อเพิ่มคุณค่าระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ “ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม)” ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอกย้ำการรักษ์โลกจาก บริดจสโตน ในด้านการปรับปรุงเรื่องต้นทุนทั้งในมิติของลูกค้า และองค์กร

*เงื่อนไขการรับประกันยางหล่อดอกเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดโดยท่านสามารถศึกษานโยบายการรับประกันยางหล่อดอกได้ที่ https://bridgestonetruckcenter.com/product-warranty


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |