ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายของ เกรดน้ำมันเครื่อง แต่ละแบบ

พื้นฐานของ เกรดน้ำมันเครื่อง ที่จะมีผลกับอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องโดยปัจจุบันส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ชนิด

– น้ำมันเครื่องชนิดธรรมดา
– น้ำมันเครื่องชนิดกึ่งสังเคราะห์
– น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

โดยข้อแตกต่างของน้ำมันเครื่องทั้งสามชนิดนี้ก็คือโครงสร้างของโมเลกุลในตัวน้ำมันเครื่องที่มีการยึดตัวเกาะกัน โดยการยึดตัวของอะตอมที่ต่างกันทำให้น้ำมันเครื่องสามารถคงความหนืดและลักษณะการเป็นฟิล์มได้นานต่างกัน สรุปง่ายๆว่าข้อแตกต่างของน้ำมันเครื่องทั้งสามชนิดก็คือระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเอง

ระยะทางของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ละชนิด

  • น้ำมันเครื่องชนิดธรรมดา ประมาณ 4000 กิโลเมตร
  • น้ำมันเครื่องชนิดกึ่งสังเคราะห์ ประมาณ 6000 กิโลเมตร
  •  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ประมาณ 10000 กิโลเมตร

โดยระยะเวลาของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้นอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้รถยนต์ของแต่ละคัน เช่น บางท่านอาจวิ่งทางไกลอย่างเดียวซึ่งไม่ค่อยพบกับการจราจรที่ติดขัด ระยะเลขกิโลเมตรที่หน้าปัทม์ของรถก็อาจตรงกับระยะทางที่วิ่งจริงๆ จึงสามารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดไว้หรือมากกว่าได้ แต่หากเจอแต่การจราจรที่ติดขัดอยู่เป็นประจำแม้รถจะไม่ได้วิ่งแต่เครื่องยนต์ก็ทำงานตลอดเวลาเช่นกัน เพราะฉะนั้นท่านควรจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่กำหนดไว้สักนิด นั่นเอง