ใบปัดน้ำฝนเสื่อม สภาพเช็คอย่างไร

ใบปัดน้ำฝน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากของรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝน ส่วนใหญ่ยางที่ใช้ปัดน้ำฝนจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี หากฝืนอายุการใช้งานต่อไป ที่ปัดน้ำฝนจะเกิดเสียงดัง ฝืด และปัดแล้วไม่สะอาดเหมือนตอนแรก แต่อาการแบบไหนกัน คือสัญญาณเตือนเมื่อเวลาเปลี่ยน

อย่างแรก ปัดแล้วสะดุด อาการสะดุด หรืออาการกระตุก ขณะที่ใบปัดน้ำฝนกำลังทำงานอยู่นั้น นั่นเป็นสัญญาณว่าใบปัดน้ำฝนกำลังเสื่อมสภาพ ถึงเวลาที่จะต้องทำการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่

ต่อด้วยเวลาปัดปัดแล้วมีเสียงดังกว่าปกติ อันนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุด ซึ่งสาเหตุเกิดจาก ยางปัดน้ำฝนเก่าแล้ว หรือถูกใช้งานมามากกว่า 1 ปี ทำให้ยางเกิดการแข็งตัว และเสื่อมสภาพลงได้ ทำเวลาปัดแล้วเกิดเสียง

 

ปัดฝนไม่ทั่ว ไม่เกลี้ยง เกิดจากใบปัดน้ำฝนตากแดดแรงๆ เป็นประจำ ทำให้แรงกดของที่ปัดน้ำฝนลดลง และทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

Windshield wipers from inside of car, season rain.

ปัดแล้วฝืด เกิดจากยางของใบปัดน้ำฝนฉีกขาด ทำให้ไม่สามารถปัดน้ำหน้ากระจกรถออกไปได้เกลี้ยงเหมือนเดิม