ไม่ค่อยได้ใช้รถ เป็นสายจอด ไม่ต้อง ถ่ายน้ำมันเครื่อง จริงหรือ?

ในกรณีจะใช้รถมากหรือน้อย ก็ต้องเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ ความร้อนจะทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ และอาจมีเศษชิ้นส่วน เศษโลหะ หรือผงเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้มาปนเปื้อน ซึ่งถ้าปล่อยให้น้ำมันเครื่องเก่าหมุนเวียนในระบบนานๆ รับรองว่าส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้แน่นอน แย่กว่านั้นก็อาจลามไปถึงระบบอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการทำงานของเครื่องยนต์ด้วย

แม้แต่รถที่จอดไว้นิ่งๆ ไม่ได้นำมาขับ ก็ยิ่งต้องเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่อง เพราะหากมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะ ที่เครื่องเย็นมาเป็นเวลานาน ความชื้นที่สะสมอาจก่อให้เกิดคราบเขม่าและทำให้เครื่องยนต์เกิดสนิมได้


ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่
จริงๆแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้จากคู่มือที่มากับรถ และแน่นอนว่ารถแต่ละประเภท จะมีระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานและสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ด้วย โดยสามารถตรวจสอบสภาพและระดับของน้ำมันเครื่องได้โดยดึงก้านวัดน้ำมันขึ้นมาดูครับ หากน้ำมันเครื่องอยู่ในต่ำกว่าระดับที่กำหนด มีสิ่งสกปรกปนเปื้อน มีสีเข้มไม่ใส หรือมีความหนืดมากกว่าปกติ ก็ควรเปลี่ยนถ่าย

นอกจากนี้หากยังขับไม่ถึงระยะที่กำหนด แต่ถ้าครบกำหนดเวลาที่ต้องเปลี่ยน หรือถ้าเครื่องยนต์เริ่มเดินไม่เรียบ มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นก็ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลย

และการเลือกน้ำมันเครื่องก็ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องเกรดที่เหมาะกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท เพื่อป้องกันการสึกหรอ พร้อมปกป้องและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น