น้ำยาหล่อเย็น หรือ COOLANT ควรใช้หรือไม่ ?

ถ้ากล่าวถึงประโยชน์ของ น้ำยาหล่อเย็น หรือ COOLANT ในท้องตลาดก็มีหลายแบบ หลายคุณภาพและหลายราคา โดยส่วนประกอบหลักจะคล้ายๆ กัน คือ น้ำ, สารหล่อเย็น, หัวเชื้อป้องกันสนิม และสี ส่วนใหญ่ในท้องตลาดถ้าราคาที่ถูกๆ จะมีสารหล่อเย็นแบบเจือจางประมาณ 30% ของทั้งหมด ดีขึ้นมาอีกระดับ คือ จะมีสารหล่อเย็น 50% ของทั้งหมด ในส่วนราคาแพงที่สุด คือ มีสารหล่อเย็น 100% เลย

คุณสมบัติของน้ำยาหล่อเย็น ( COOLANT )

คุณสมบัติของน้ำยาหล่อเย็น หรือ COOLANT คือการช่วยลดจุดเดือดให้กับน้ำที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ถ่ายเทความร้อนในระบบน้ำหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว ช่วยยืดอายุการใช้ง่ายของเครื่องยนต์และหม้อน้ำให้มากขึ้น รวมไปถึงการป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อน้ำและป้องกันสนิมภายในระบบหล่อเย็นอีกด้วย แต่ในประเทศที่อากาศเย็นจัดจะใช้ “Antifreeze” เพราะบางฤดูที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง น้ำยาหล่อเย็นต้องผสมสารที่ช่วยลดการแข็งตัวของน้ำหล่อเย็นแท้ครับ เพื่อไม่ให้น้ำในระบบแข็งตัว

ในปัจจุบัน รูปแบบของน้ำยาหล่อเย็น มีให้เลือกอยู่หลักๆ 2 ชนิด คือ แบบผสมมาให้เรียบร้อย ใช้งานง่ายๆ เพียงถ่ายน้ำในระบบหล่อเย็นออกจนหมด แล้วจึงใส่น้ำยาหล่อเย็นแบบผสมเรียบร้อยเข้าไปแทนที่ กับอีกแบบ คือ แบบเข้มข้น ซึ่งผู้ใช้ต้องนำมาผสมเองกับน้ำที่อยู่ในระบบหล่อเย็น ในอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ ซึ่งไม่ควรเติมมากหรือน้อยจนเกินไป เพราะการเติมน้ำยาหล่อเย็นในอัตราส่วนที่ผิดเพี้ยน อาจก่อให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ในระบบหล่อเย็นในระยะยาวได้


ดังนั้น ถ้าไม่เหลือบ่า กว่าแรง ในการจ่ายจริงๆ ก็ใช้กันเถอะ มันดี ฟันธง!!!