Crash Test ทำกันอย่างไร

ปัญหา อุบัติเหตุ บนท้องถนน คือ ความท้าทายหนึ่ง ที่ผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องสร้างรถ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการชน หรือ Crash Test ของข้อกำหนดนี้ไปให้ได้ โดย ข้อกำหนด หรือมาตรฐานด้านการชน จะมีสถาบัน หรือหน่วยงานที่เป็นอิสระจากบริษัทรถยนต์ เป็นผู้กำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นมา

crash_test_01

ในหลายประเทศมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ที่ให้รถยนต์ที่จะวางจำหน่าย ต้องผ่ายการทดสอบการชน และเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลอันนี้ สู่สาธารณชนอย่างเป็นกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภค ในการประกอบการตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่ด้วย

สถาบันหรือหน่วยงานที่ทำการทดสอบ และประเมินผล มีอยู่ด้วยกันหลายสถาบัน ที่เราคุ้นชื่อก็จะมี European New Car Assessment Program (Euro NCAP) จากกลุ่มสหภาพยุโรป หรือจะเป็น National Organization for Automotive Safety & Victim’s Aid (Japan NCAP) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งยังมีอีกหลายสถาบันเช่น จากออสเตรเลีย และจากอเมริกา ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ

 

รูปแบบหลักๆ เวลาทดสอบ Crash Test

crash_test_02

1. ทดสอบการชนด้านหน้า – Front Impact Test เป็นการทดสอบการชนด้านหน้า โดยให้รถทดสอบ วิ่งเข้าปะทะสิ่งกีดขวาง ตามความเร็วที่กำหนด ซึ่งจุดปะทะนั้น จะเยื้องกับผนังกั้นประมาณ 40% ของความกว้างที่สุดของตัวรถ ไม่นับรวมระยะของกระจกมองข้าง

2. ทดสอบการชนด้านข้าง – Side Impact Test เป็นทดสอบการถูกชนจากทางด้านข้าง โดยใช้การลากสิ่งกีดขวาง ให้วิ่งเข้าปะทะกับรถทดสอบ ตามความเร็วที่กำหนด ในตำแหน่งของประตูฝั่งคนขับ

3. การทดสอบการชนด้านข้างกับเสา – เป็นการทดสอบเข้ากับสิ่งกีดขวางด้านข้างเฉพาะจุด โดยวิธีนี้จะนำรถทดสอบวางไว้บนฐานที่เคลื่อนที่ได้ แล้วลากฐานนี้พุ่งเข้าไปชนกับ เสาที่มีหัวกลม ซึ่งวางอยู่นิ่งๆ เพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากนั้นจะทำการการ พิจารณา ความเสียหายของตัวถังรถ ทั้งในส่วนของการยุบตัวของตัวถัง ความเสียหายในจุดที่สำคัญเช่น ระบบเชื้อเพลิง ความยาก-ง่ายในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในรถ ตลอดจนแรงปะทะที่กระทำกับหุ่นทดสอบ เพื่อสรุปเป็นคะแนน ประเมินความปลอดภัยของรถทดสอบคันนั้นๆ

crash_test_03

สำหรับรูปแบบการทดสอบทั้ง 3 แบบที่ยกตัวอย่างเช่น สถาบัน Euro NCAP ใช้นั้น นอกจากจะประเมินความเสียหายที่เกิดกับคนในรถ (หุ่นฝั่งคนขับ และคนนั่งหน้า) รวมถึงความเสียหายจากตัวรถแล้ว ยังทดสอบเพิ่มไปถึงผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ซึ่งนั่งอยู่เบาะหลัง
นอกจากนี้ยังทดสอบ การป้องกันคนเดินถนนที่ถูกรถชน ว่าเมื่อเกิดการชนแล้ว จะมีอาการบาดเจ็บมาก-น้อยเพียงไร และยังรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ และอุปกรณ์ช่วยป้องกันก่อนเกิดการชนด้วย