เสาร์ อาทิตย์ ก็ไป สอบใบขับขี่ ได้

วันธรรมดาต้องทำงาน จะหาเวลาที่ไหนไป สอบใบขับขี่ ดีล่ะ ไม่ต้องห่วง เพราะตอนนี้ กรมขนส่งทางบก ได้เพิ่มทางเลือก ให่กับผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตขับรถยนต์ นอกเวลาราชการได้แล้ว โดยจับมือกับเอกชน จัดอบรมเสริมความรู้ก่อนขอรับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ได้ในวันเสาร์ และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นประจำทุกเดือน

การร่วมกันจับมือกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับ ใบอนุญาตขับ รถยนต์ในวันเวลาราชการ

วันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
ส่วนวันอาทิตย์เป็นการขับรถในสนามทดสอบ

การอบรมจะแบ่งออกเป็น เดือนละครั้ง ดังนี้

 • เมษายน : วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร.0-2537-1655
 • พฤษภาคม : วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3295
  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับฮอนด้า
 • มิถุนายน : วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ร่วมกับ วิริยะประกันภัย
 • กรกฎาคม : วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับ ปตท.
 • สิงหาคม : วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน เซลส์
 • กันยายน : วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ร่วมกับ วิริยะประกันภัย
 • ตุลาคม : วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า
 • พฤศจิกายน : วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกับ ปตท.