ใบขับขี่หาย ต้องทำอย่างไร

คำถามที่หลายคนมักตั้งขึ้นมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใบขับขี่หาย นั่นก็คือ “ต้องทำอย่างไรบ้าง?” ซึ่งหลายคนมักไม่ทราบว่า จะเริ่มจากตรงไหน ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจมั้ย หรือเข้าไปทำใบใหม่ที่ ขนส่ง ได้เลย อ้าว!..แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เราจะมาไขข้อแคลงใจ เพื่อให้คนขี้หลงขี้ลืมได้ทราบ หรือคนที่ ใบขับขี่ ยังไม่หาย ทราบเป็นข้อมูลไว้ก่อนก็ดีไม่น้อย เพราะอนาคตอาจเกิดกรณีอย่างนี้ได้

ใบขับขี่ถือเป็นเอกสารทางราชการชนิดหนึ่ง ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ อินเทอร์เน็ต ยังเข้าไม่ถึง การทำใบขับขี่หาย หรือ เอกสารทางราชการใดๆ สูญหาย จำเป็นต้องแจ้งความเพื่อ นำใบรับแจ้งความ ไปยื่นในการออกเอกสารทางราชการนั้นๆ ใหม่

แต่เพื่อให้เข้ากันกับยุคสมัยใหม่ การจะเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานราชการหลายๆ ที่ เพื่อจัดการเอกสารเพียงอย่างเดียว ดูจะเป็นอะไรที่ยุ่งยาก และไม่เข้ากับยุคสมัย ดังนั้น

license_driving_lost_02

หาก ใบขับขี่หาย ให้เตรียมการ และขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ สำนักงานขนส่งทางบก อยู่เขตไหนก็ไปเขตนั้น จะได้ง่ายต่อการเดินทาง ซึ่งจริงๆ แล้วสะดวกที่ไหนไปที่นั่น
2. นำ บัตรประชาชน ตัวจริง พร้อม สำเนา ไปด้วย 1 ชุด ซึ่งที่ ขนส่งฯ ก็มีบริการรับถ่ายเอกสาร
3. เมื่อไปถึงขนส่งฯ ให้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านหน้า อาจจะสอบถามรายละเอียดเพื่อความแน่ใจ แต่ที่ต้องติดต่อ ก็เพราะต้องขอเอกสาร ใบคำร้อง เพื่อยื่นขอทำบัตรใหม่
4. กรอกข้อมูลใน ใบคำร้อง ให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเจ้าหน้าตรวจสอบเอกสารเราครบถ้วนแล้ว จะได้รับ บัตรคิว
5. เมื่อถึง คิว แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการออกบัตรใหม่ ซึ่งจะมีการถ่ายรูปใหม่ด้วย
6. ข้อนี้สำคัญสุดคือ ต้องชำระค่าออกใบขับขี่ใหม่ด้วย เป็นจำนวน 205 บาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหาย 100 บาท และค่าถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท

license_driving_lost_03

เท่านี้คุณก็จะได้ใบขับขี่ใบใหม่ มาใช้แล้ว ถ้าหากมีการเปลี่ยนชื่อ สกุลใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับใบขับขี่เดิม ก็ต้องมีเอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อแนบเพิ่มไปด้วย ส่วนจะใช้เวลาในการออกใบใหม่มาก-น้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวที่ไปใช้บริการในวันนั้นๆ แต่บอกได้เลยที่ ขนส่งฯ คนแน่นทุกวัน