i-SRS ระบบควบคุมเสริม ถุงลมนิรภัย

การพัฒนาระบบ i-SRS ของ ถุงลมนิรภัย มาตรฐาน ให้สามารถเสริมระบบถุงลมนิรภัยแบบ SRS ให้ดีขึ้น ด้วยระบบ i-SRS ควบคุมการปรับใช้ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและด้านหน้าผู้โดยสาร และเข็มขัดนิรภัยด้วยวิธีที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ตามความรุนแรงของการชนด้านหน้า ระบบจะส่งสัญญาณปลดล็อกไปยังประตูทุกบานภายใน 10 วินาทีหลังจากระบบถุงลมนิรภัยมีการทำงาน

ระบบควบคุมเสริม ถุงลมนิรภัย

ต่อนื่องจากระบบ SRS มาตรฐานจะใช้ถุงลมนิรภัย พร้อมอุปกรณ์ปรับแรงต่อเข็มขัดนิรภัยเมื่อติดตั้งในระบบ ตามแรงชะลอการตั้งล่วงหน้า ระบบ i-SRS ติดตั้งระบบโดยปรับแรงดันไฟฟ้าทั้งสองแบบและถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารสองขั้นตอน ทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการชะลอตัวทั้ง 4 สภาวะ (ช้ามาก, ช้า, กลาง, สูง )  และถ้าเข็มขัดนิรภัยกำลังใช้งานหรือไม่ใช้งาน โดยการควบคุมการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการชนที่แตกต่างกัน i-SRS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้โดยสารจะได้รับการปกป้องที่ดีที่สุด ในขณะที่ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากถุงลมนิรภัย

แท็กฮิต : , , ,