Oversteer / Understeer ที่พูดกัน มันคือ อะไร

คำว่า โอเวอร์สเตียร์ (oversteer) หรือ อันเดอร์สเตียร์ (understeer) ที่เรามักจะได้ยินกัน ว่ากันง่ายๆก็คือ เป็นอันตรายจากการ เข้าโค้ง ด้วยความเร็วที่เกินลิมิด มักจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะแบ่งเป็น โอเวอร์สเตียร์ (oversteer) กับ อันเดอร์สเตียร์ (understeer)

Oversteer หรือ ท้ายปัด

Oversteer หรือ อาการ “ท้ายเดิน” นี้มันคือการเข้าโค้งแล้วรถมันหมุนเกินกว่าโค้ง เช่นรถกำลังเลี้ยวโค้งไปทางขวา แต่ตัวรถดันเกิดอาการ ล้อหลังกำลังจะขวางขึ้นมาแซงล้อหน้า และจะควบคุมได้ยากกว่า และรถสามารถหันไปได้ทุกทิศทุกทาง แต่ถ้าเกิดอาการนี้แล้ว ให้ยกเท้าออกจากคันเร่ง แล้วหมุนพวงมาลัยกลับไปตามทางที่ท้ายปัดไป จากนั้นแตะเบรกเบาๆให้ท้ายหยุดปัด และหมุนพวงมาลัยกลับมาตรง

Understeer หรือ หน้าดื้อ

Understeer หรือภาษาบ้านมักจะพูกกันว่า “หน้าดื้อ” มันคือการที่เราเข้าโค้งแต่ หน้ารถไม่ยอมเลี้ยวไปตามโค้งที่เราหมุนพวงมาลัยไป อาการมักจะเกิดเมื่อ ใช้ความเร็วในการเข้าโค้งมากเกินไป หรือ หมุนพวงมาลัยเร็วเกินไป จนทำให้รถไม่สามารถหันไปตามที่อยากให้ไปได้ทัน หรือสภาพยางล้อหน่แย่เกินที่จะยึดเกาะก็เป็นไปได้เหมือนกัน ดังนั้นก็ควรใช้ความเร็วที่เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกไลน์การเข้าให้มีการหมุนพวงมาลัยให้น้อยที่สุด แต่ถ้าหากเกิดขึ้นก็แก้ด้วยการ ยกคันเร่ง แตะเบรกเบาๆ ประคองพวงมาลัยให้ตัวรถไปในทิศทางที่ต้องการ