จองทะเบียนรถออนไลน์ คลิ๊ก ง่ายๆ แค่มีรถ และคอมพิวเตอร์

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูจะเป็นเรื่องง่ายไปเสียหมด ทั้งช้อปปิ้ง สั่งอาหาร ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์แทบจะทุกอย่างในชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้แต่การ จองทะเบียนรถออนไลน์ ที่ไม่กี่ปีมานี้ กลายเป็นเรื่องกล้วยๆ โดยไม่ต้องฝ่ารถติดไปถึงขนส่ง ยิ่งช่วงนี้กำลังเข้าสู่เทศกาลช้อปปิ้งรถยนต์ครั้งใหญ่ของต้นปี ใครที่ถอยรถป้ายแดง ต่างก็อยากได้ เลขทะเบียน ในดวงใจกันทั้งนั้น

เลขมงคลของใครๆ ต่างก็มีหลายหลาก ซ้ำบ้าง ไม่ซ้ำบ้าง ว่ากันไป หากชอบเรื่องตัวเลข ก็ควรจะ จอง เลขทะเบียนกัน เมื่อได้รับรถ นี่หมายถึงเลขทั่วไป ที่ไม่ใช่เลขเด็ดแบบที่ขนส่งนำมาประมูลนะ..เราไปดูกันว่า มีวิธีการ จอง อย่างไรบ้าง

reserve_number_plate_01

หลักเกณฑ์การ จองทะเบียนรถออนไลน์

1. กรณีรถใหม่ ข้อมูลรถต้องถูกส่งมาตัดบัญชีกับกรมขนส่งทางบก และท่านต้องได้รับรถยนต์แล้ว จึงจะจองเลขทะเบียนได้
    กรณีรถจดทะเบียนแล้ว จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียน กรุงเทพมหานคร และสถานะรถ ปกติ เท่านั้น

2. ท่านสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จองได้ตามตารางจองเลข ได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้

3. สามารถตรวจสอบ วันจดทะเบียน ได้ที่ ตารางจองเลขฯ “ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข” หากถึงเลขทะเบียน และกลุ่มหมวดที่ท่านจองได้แล้ว ก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ ขนส่ง กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิ์ในหมายเลขนั้นจะตกไป

4. เมื่อจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้ง หลังจาก 3 เดือน นับจากวันครบกำหนดจดทะเบียน โดยอ้างอิงจากเลขประจำตัว และรายละเอียดของรถที่จองทะเบียนได้

5. เลขทะเบียนที่จองได้ จะจดทะเบียนด้วยชื่อที่จองเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่น และรถที่นำมาจดทะเบียนจะต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่จองได้

6. ผู้ถือสัญชาติไทย ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ในการจองเลขทะเบียน

7. ข้อควรระวัง ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน หากตัวอักษร หรือตัวเลข ไม่ตรงตามบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท ไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคล ให้ถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน จะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้

8. การระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือเลขหนังสือเดินทาง ต้องติดกัน ไม่ต้องเว้นวรรค

9. หากรูปแบบการใส่ ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนด หรือรายละเอียดของรถ (ยี่ห้อรถ, เลขตัวถัง) ไม่ตรงกับหลักฐานของรถ หรือเบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่เบอร์ที่ติดต่อได้จริง ให้ตกเป็น โมฆะ

10. การจอง จะเปิดให้จองแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.ของวัน ตามตารางจองเลข

11. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 ip address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ

12. กรมขนส่งฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ และจะแจ้งให้ทราบ

 

ถ้าต้องการจองมากกว่า 1 หมายเลข ในกรณีมีรถมากกว่า 1 คัน

สำหรับกรณีอยากจองเลขหมายให้กับรถอีกคัน จะต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อปลดล็อคให้สามารถ จองหมายเลขทะเบียนรถอีกหมายเลขได้ดังนี้

1. ผลการจองหมายเลขทะเบียนรถ และหลักฐานของรถคันที่ 1 (สำเนา)

2. หลักฐานของรถคันที่ 2 และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาเลขทะเบียนบริษัท

3. หากมีผู้ดำเนินการแทน จะต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถ

 

เมื่อทำความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ กับหลักเกณฑ์การจองทะเบียนแล้ว ก็เข้าไปที่ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ จะมีปุ่มให้กดเพื่อ ยอมรับหลักเกณฑ์ จากนั้นก็ทำตามขั้นตอน ดูหมวดหมู่ และหมายเลขที่ว่างอยู่ แต่ถ้าใครที่สบายๆ จะเป็นเลขอะไรก็ได้ ให้ดำเนินการจดทะเบียนกับขนส่งได้เลย แล้วลุ้นเอาว่าจะได้เลขอะไร