พวงมาลัยสั่น อาการ สั่น…สั่น…สั่น…ของพวงมาลัย บอกอะไรได้บ้าง

อาการของ พวงมาลัยสั่น เวลาขับรถ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ความเร็วจนถึงระดับความเร็วหนึ่งกดเบรกแล้วพวงมาลัยสั่น ขับผ่านสภาพถนนไม่เรียบ ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการบอกถึงความผิดปกติของระบบช่วงล่างบริเวณด้านหน้า โดยสามารถแบ่งแยกอาการหลักๆไว้อยู่ สาม อาการ

อาการแรก เหยียบเบรกแล้วพวงมาลัยสั่น

อาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเหยียบเบรกเพื่อลดความเร็วแบบเบาๆ รู้สึกถึงแรงสั่งขึ้นมาที่พวงมาลัยทำให้ พวงมาลัยสั่น อันนี้เกิดจากที่ผิวของจานเบรกไม่เรียบ หรือไม่ก็จานเบรกคด

อาการที่สอง ขับเร็วแล้วสั่น

อาการขับเร็วแล้วพวงมาลันสั่น เมื่อถึงความเร็วในช่วงช่วงหนึ่ง เช่น เริ่มสั่นที่ความเร็ว 80 กม./ชม. เมื่อเกินจากนี้หายและกลับมาสั่นอีกที่ความเร็ว 120 กม./ชม. อาการนี้อาจจะเกิดจากล้อไม่สมดุลจากเหล็กถ่วงล้อหลุดหายไป หรือสภาพของยางที่สึกไม่กลมเท่าเดิม อีกทั้งหากมีการเปลี่ยนล้อแม็กแล้วไม่ได้ใส่ “ปลอกกันสั่น” นั่นเอง

อาการที่สาม บูช-ลูกหมากต่างๆ หลวม

อาการนี้จะเกิดการสั่นเมื่อ เมื่อขับผ่านสภาพถนนไม่เรียบเป็นคลื่นเล็กๆ มีเสียงกุกกัก และมีแรงสะเทือนที่พวงมาลัย ที่น่าจะเกิดจาก จุดข้อต่อ/จุดหมุนที่เคลื่อนไหวของระบบช่วงล่างด้านหน้าหรือชุดลูกหมากคันชักคันส่งแร็คพวงมาลัยหลวม