ศูนย์ล้อ การตั้งศูนย์ สำคัญอย่างไร เข้าใจง่ายๆ

ศูนย์ล้อ ของล้อและยาง ส่วนสำคัญที่เป็นตัวกลางระหว่างตัวรถและพื้นของถนน และกรที่รถจะวิ่งตรงและมีการควบคุมที่ดีนั้น ต้องอาศัยในเรื่องของ “มุมล้อ” เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น “การตั้งศูนย์ล้อ” จึงมีความสำคัญ ที่ต้องอาศัยช่างผู้มีความชำนาญและเครื่องมือที่แม่นยำไว้ใจได้

ศูนย์ล้อ สำหรับรถบ้านใช้งานทั่วไป ควรตรวจสอบศูนย์ล้อให้ถูกต้องอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้ขับขี่สะดวกสบายและให้ประสิทธิภาพที่ดีในการขับเคลื่อนแล้ว มันจะทำให้ยางสึกหรอสม่ำเสมอใกล้เคียงกันอีกด้วย ปกติการตรวจสอบศูนย์ล้อควรทำทุก 5-6 เดือน หรือ ทุกครั้งที่ เปลี่ยนยาง และหลังจากการเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่าง หรือเมื่อรถมีอาการวิ่งไม่ตรง ดึงซ้าย ดึงขวา หรือแม้กระทั้งการสึกหรอของยางผิดปกติเช่นยางกินขอบด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป

ศูนย์ล้อ มีมุมล้อหลักๆที่จำเป็นนั้นจะมีอยู่ 3 มุมด้วยกัน นั่นก็คือ มุมโท (toe) มุมแคสเตอร์ (caster) มุมแคมเบอร์ (camber)

มุมโท (toe)

มุมโท (toe) มุมนี้จะมีหน้าที่ช่วยให้รถวิ่งตรงและนิ่ง ซึ่งการดูมุมโทนั้นก็ดูง่ายๆ คือถ้าล้อขนานกับตัวรถจะเป็นค่า toe เท่ากับ 0 แต่ถ้าที่ฝั่งด้านหน้ารถหุบเข้า จะเรียกว้ามุม toe-in ซึ่งจะมีค่าเป็น ลบ แต่ถ้าล้อฝั่งด้านหน้า บานออก อันนี้จะเรียกว่า toe-out หรือมุมโทบวก ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งค่าเป็น โทลบ เล็กน้อยในล้อหน้าเพื่อให้หน้าจิกถนนให้วิ่งตรง

มุมแคสเตอร์ (caster)

มุมแคสเตอร์ (caster) หน้าที่ของมุมนี้ จะช่วยในเรื่องของการคือพวงมาลัยให้กลับมาตรงดังเดิมนั่นเอง ซึ่งในรถยนต์ทั่วไปมุมนี้สังเกตุได้คือตัวโช๊กอัพหน้าจะเอียงจากแกนกลางล้อ โดยรถบ้านทั่วไปจะเป็นมุมที่มาจากโรงงาน ไม่สามารถจะไปปรับได้

มุมแคมเบอร์ (camber)

มุมแคมเบอร์ (camber) อันนี้เป็นมุมที่ช่วยให้รถยึดเกาะถนนเมื่ออยู่ในโค้ง โดยสังเกตได้จากมุมเอียงของล้อในแนวดิ่งเมื่อมองจากหน้ารถ ถ้าแนวของวงล้อขนานกับแนวดิ่ง ค่ามุมแคมเบอร์จะเป็น 0 แต่ถ้าด้านบนถ่างออกด้านล่างหุบเข้า จะเป็นมุมแคมเบอร์ บวก และถ้าข้างบนหุบเข้า ด้านล่างถ่างออก ก็จะเป็นมุมแคมเบอร์ ลบ และโดยปกติของรถยนต์ใช้งานทั่วไป มุมแคมเบอร์จะตั้งให้มีค่าเป็น ลบ เล็กน้อยเพื่อการเข้าโค้ง เพราะเวลาเข้าโค้งหน้ายางของแคมเบอร์ที่เป็น ลบ นั้น จะถูกน้ำหนักถ่ายเทมาให้กดหน้าสัมผัสของยางได้เต็มที่ แต่ก็ไม่ควรจะตั้งค่าให้ลบ มากเกินไป เพราะจะทำให้รถวิ่งในทางตรงไม่ดี เนื่องจากหน่าสัมผัสยางจะน้อย (ซึ่งบ้านบ้านทั่วไปก็ไม่สามารถตั้งได้มากอยู่แล้ว)