รวมเบอร์สายด่วนเตรียมรับมือ โควิด-19

เป็นที่น่ากังวลอย่างมากเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วประเทศมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทาง Tres ID เค้ารวบรวมเบอร์สายด่วนไว้สำหรับติดต่อสอบถามในกรณีมีข้อสงสัยในเรื่อง สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิบัตรทอง หรือกรณีสอบถามเรื่องโควิด-19 มาฝากทุกคนกัน

 

ผู้ป่วยโควิด 19 ต้องการหาเตียง

ติดต่อได้ที่ Line @sabaideebot หรือที่สายด่วน 1669 , 1668 ,1330

 

เบอร์สายด่วนจำเป็นด้านอื่นๆจาก

 

 

1422 กรมควมคุมโรค
ดูแลเรื่องโรคโควิด-19 ได้โดยตรง โดยสามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และขอคำแนะนำได้

1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
หากพบผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบ ด้วยการนำเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพมาขาย สามารถโทรร้องเรียนได้

1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
สามารถสอบถามและติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 ว่าตอนนี้การแพร่กระจายของโรคระบายไปถึงไหนแล้ว

1669 ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศพฉ.)
โทรเข้าไปเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19

1506 สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
โทรเข้าไปเช็กสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการขอรับเงินชดเชยการว่างงาน

1569 กรมการค้าภายใน
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆในช่วงโควิด-19

1323 สายด่วนสุขภาพจิต
โทรไปยังเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตเพื่อขอรับคำปรึกษาหรือบอกเล่าความรู้สึกเพื่อเป็นการระบายอาการกังวล

1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
เช็กสิทธิการรักษาพยาบาลของคนที่มีสิทธิบัตรทองและประกันสังคม

 

 

 

1.สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 
เป็นเบอร์สายด่วนของกรมควบคุมโรค ที่ให้บริการสอบถามข้อมูลโรคโควิด-19 ให้คำปรึกษาเรื่องการรักษาดูแล และแจ้งเรื่องกรณีติดเชื้อโควิด-19

2.สายด่วนสุขภาพจิต 1323 
เป็นเบอร์สายด่วนของกรมสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาปัญหาความเครียด หรือภาวะด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากสังคม หรือปัญหาชีวิต รวมทั้งจากผลกระทบของโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง

3.สายด่วน สปสช. 1330 
เป็นเบอร์ที่สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้สิทธิโควิด-19 ของสิทธิบัตรทองก็สอบถามได้

4.สายด่วน 1669 การแพทย์ฉุกเฉิน 
เป็นเบอร์สายด่วนของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ที่ให้บริการในกรณีเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกโรค หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต โทรแล้วจะมีการซักถามข้อมูลและรายละเอียด และจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินไปรับคุณ ณ จุดเกิดเหตุ

5.เบอร์ 02-872-1669 – ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ UCEP 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : https://news.trueid.net