แท็ก:

การขับขี่ที่ปลอดภัย

โตโยต้า เปิดตัวโครงการ Sustainable Cities Challenge ส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย และนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อการเดินทางในเมือง ด้วยมูลค่าการลงทุน 9 ล้านดอลลาร์

มูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ ร่วมกับ Challenge Works และ World Resources Institute เปิดตัวโครงการระดับโลก มูลค่า 9 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้เมืองต่างๆ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก