แท็ก:

ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ฮุนได

ฮุนไดเปิด Self-experience showroom ที่แรกสาขาวิภาวดี

ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ แนะนำ Hyundai Self-experience Showroom เพื่อให้ลูกค้าชมรถยนต์แบบเอ็กซ์คลูซีพ ไร้ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ฮุนได เลือกรับข้อมูลและติดต่อทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเปิดบริการทุกวัน เริ่ม 22 กันยายน นี้