แท็ก:

ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564

โตโยต้ารับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564” TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2021

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยคณะผู้บริหารฯ เข้ารับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564” หรือ TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2021 จาก นายภานุวัฒน์ ตรียางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม