แท็ก:

บ้านปายนานครชัยศรี

หนีฝุ่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์นอกเมืองที่ “บ้านปายนา”

หนีฝุ่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์นอกเมืองกันที่ “บ้านปายนา” อยู่นครชัยศรี จ.นครปฐม กันค่ะซิสสสส…บรรยากาศริมนากว้างสุดสายตา มีสะพานไม้ทอดยาว ให้ลงไปถ่ายรูปใกล้ชิดกับรวงข้าว ฟินไหม??ให้ทาย!!