แท็ก:

บ้านเด็กอ่อนพญาไท

ฮุนได มอบเงินและสิ่งของจำเป็นให้บ้านเด็กอ่อนพญาไท

ฮุนได จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ตามนโยบายส่งเสริมการทำความดี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สังคมน่าอยู่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท มอบให้กับทางบ้านเด็กอ่อนพญาไท