แท็ก:

สมาชิก

Porsche AGสมาชิกรายใหม่ของโครงการUN Global Compact

Porsche AG เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะสมาชิกรายใหม่ของโครงการโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือ UN Global Compact คือแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และโปร่งใส ด้วยประโยชน์อันสูงสุด