แท็ก:

เครื่องเดินสะดุด

เครื่องเดินสะดุด เบาๆ อาจเกิดจากปัญหา เส้นผมบังภูเขา

การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐฉันใด การที่รถยนค์ขับดีไม่มีปัญหากวนใจ คือสิ่งที่เจ้าของรถปรารถนาฉันนั้น แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทุกอย่างมีทางแก้เสมอ เพียงแต่ว่าจะหาจุดจุดนั้นเจออย่างถ่องแท้หรือเปล่า ยิ่งเป็นเรื่องของ