แท็ก:

เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์

เดมเลอร์ มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งในประเทศไทย พร้อมขยายแบรนด์ ฟูโซ่ และแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ดีซีวีที มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งในประเทศไทย พร้อมขยายแบรนด์ฟูโซ่และแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่เพื่อขับเคลื่อนตลาดในไทย