แท็ก:

เที่ยวยุโรป

EP.1 Europe Trip : วางแผนการเดินทาง

เราเชื่อว่าทุกคนมีประเทศที่ฝันอยู่ในใจ ที่ครั้งหนึ่งเราต้องไปดูด้วยตาตัวเองให้ได้ เราเองก็เช่นกัน ด้วยความตั้งใจมันเลยทำให้เกิดขึ้น Europe Trip ในครั้งนี้ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ เราไป 3 ประเทศ คือเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ