แท็ก:

เปรียบเทียบปรับ

แจ้งเบาะแส ผิดกฏจราจร รับส่วนแบ่งไปเลย 50%

ขนส่งทางบก ให้ประชาชนสามารถแจ้ง เบาะแส รถสาธาณะ และรถส่วนบุคคล ที่ทำ ผิดกฏจราจร ถ้าตรวจสอบแล้วว่าจริง รับส่วนแบ่งไปเลย 50%