แท็ก:

เปิดแอร์

ลุยน้ำท่วม เปิดแอร์ได้หรือไม่

บางครั้งน้ำท่วมไม่รู้ตัว แต่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะต้องขับรถลุยน้ำ แล้วเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรในการขับลุยน้ำ นั่นต้องเปิดมั้ย แอร์ต้องปิดมั้ย และเพื่ออะไร