แท็ก:

แถลงข่าว

SUZUKI
ไม่มีหมวดหมู่

Event : งาน แถลงข่าว โครงการ SUZUKI Way of Life Ringside EURO 2016

ทำการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวโครงการ SUZUKI Way of Life Ringside EURO 2016 ของบริษัทซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยงานนี้ วิน วิน วินฯ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ เชิญสื่อมวลชน, เขียนข่าว, ส่งข่าว, และติดตามกฤตภาคข่าว