แท็ก:

โครงการนิสสันแค่ใจก็เพียงพอ

โครงการนิสสัน “แค่ใจก็เพียงพอ” ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการนำของเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

โครงการนิสสัน “แค่ใจก็เพียงพอ” ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการนำของเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกแบบและจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชนปากน้ำปราณ ช่วยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถวางจำหน่ายได้