แท็ก:

โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต

องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่นประกาศขยายการศึกษาวิจัยและโครงการพัฒนา เพื่อสนับสนุนระบบชาร์จไร้สายสำหรับรถยนต์พลังไฟฟ้า

บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยห้องปฏิบัติการ Fujimoto ร่วมกับ บริษัท NSK Ltd. และบริษัท บริดจสโตนสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศขยายการศึกษาวิจัยร่วม และโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต