แท็ก:

โรงแรม มายโอโซน

“ณุศา มาย โอโซน” เลือกใช้ รถพลังงานไฟฟ้า SEV และสามล้อ STC

โรงแรม มายโอโซน, เขาใหญ่ รับมอบรถไฟฟ้า SEV STAR1000 SEV MJ800 และ รถสามล้ออเนกประสงค์ STC125SP Food Truck เพื่อใช้ในกิจการของณุศา มายโอโซน,