แท็ก:

โอเวอร์ฮีท

เครื่อง Over Heat จัดการได้ ถ้ารู้วิธี

ปัญหาอาการไข้ขึ้น ตัวร้อน คงไม่มีใครอยากให้เกิด หากเป็นอุบัติเหตุจริงๆ แบบหม้อน้ำรั่วฉับพลันคงว่ากันไม่ได้ แต่ถ้าเป็นสาเหตุอื่นอื่นล่ะ เราจะรับมือกับมันยังไง