แท็ก:

ไร่ชา

เที่ยวแม่ฮ่องสอน :: ชุ่มฉ่ำไอดิน หอมกลิ่นใบชา ตื่นตาวัฒนธรรมจีนยูนนาน … “รักเทอว์ รักไทย” หมู่บ้านในม่านหมอก

บ้านรักไทย หมู่บ้านเล็กๆ ของชุมชนชาวจีนยูนนาน ถือเป็นหมู่บ้านพื้นที่ประวัติศาสตร์ทางการทหารที่น่าจดจำอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งก็เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่อิงแอบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก เมืองที่เป็นสุดยอดปรารถนาของนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อยากมีโอกาสได้มาแวะเยือนกันสักครั้ง