แท็ก:

4 Series Coupé

Seungmo Lim … ผู้ยกระดับเส้นสาย และคาแรคเตอร์ใหม่ของ BMW 4 Series Coupé

Seungmo Lim (ซึงโมลิม) ดีไซเนอร์ แนวคิดล้ำ กับการถ่ายทอดผ่าน BMW 4 Series Coupé