แท็ก:

AEC

ตลก-ขำขัน : ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC

i am Haa พาขำขัน : ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC   Q:            หมา  ภาษาอังกฤษเรียกอะไร ? A:             ด็อก Q:            ถ้าหมาแก่ล่ะ ? A:             โอลด็อก Q:            หมา  การศึกษาสูง ? A:             ด็อกเตอร์ Q:            ถ้าหมา  หนุ่ม ? A:             ยัง ด็อกเตอร์ Q:            หมา  ร้อน ? A:             ฮ็อตด็อก Q:            หมาอกหัก ? A:             บ่เป็นหยังด็อก Q:            หมา  ป่วยล่ะ ? A:             พาราด็อก…