แท็ก:

Alternator

สังเกตง่ายๆ หาก “ไดชาร์จ (Alternator)” กำลังจะกลับบ้านเก่า

ไดชาร์จ (Alternator) ป่วย … สังเกตให้ดี ถ้าไม่อยากมีเรื่องใหญ่