แท็ก:

Axalta

แอ็กซอลตา จัดอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561

แอ็กซอลตา จัดอบรมใน โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์บางแค ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ร่วมกับ โครงการไตรภาคี รุ่น4 ประจำปี 2561