แท็ก:

Bangsaen Street Circuit

Amazing Thailand Bangsaen Grand Prix 2017 เทศกาลความเร็วระดับ World Class

Amazing Thailand Bangsaen Grand Prix 2017 เทศกาลความเร็วระดับ World Class บนสนาม Bangsaen Street Circuit ที่อัพเกรดสู่มาตรฐาน FIA Grade 3 เพื่อเกมส์ดวลความเร็วโดยทัพรถแข่งเมืองไทย และฝูงตัวแข่งระดับโลก