แท็ก:

Big Data

บริดจสโตนใช้ Big Data วางแผนการปลูกต้นยางพารา เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่สวนยางพารา

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น เผยถึงการพัฒนาระบบที่เพิ่มขีดความสามารถในการปลูกต้นยางพาราโดยใช้ Big Data เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่สวนยางพารา