แท็ก:

bmw engine

BMW Engine…12 บล็อก ที่ว่า “เด็ดสุด” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หากเราจะถามหาเครื่องยนต์บล็อกที่ เด็ดสุด ของเครื่องยนต์ของบีเอ็มดับเบิ้ลยู คำตอบคงมีมากมาย ตามความชอบ ตามความรู้สึกของสาวก BMW ทั่วโลก แต่ใน BMW.com ได้ตกผลึกทางความคิด ความเห็น