แท็ก:

BMW EXPERIENCE THE 7

สุริยน ศรีอรทัยกุล แห่ง Beauty Gems … ตัวแทนนิยาม “The Masterpiece” ในแบบฉบับ BMW EXPERIENCE THE 7

สุริยน ศรีอรทัยกุล หัวหอกแห่ง Beauty Gems เผยทัศนคติที่มีต่อคำว่า “The Masterpiece”