แท็ก:

Brake Assist

BA ( Brake Assist ) ทำงานร่วมกับระบบ ABS ด้วยการเพิ่มแรงกดของเบรกมากขึ้นเป็นพิเศษ

ระบบเสริมแรงเบรก BA เป็นระบบที่จะทำงานร่วมกับระบบ ABS ด้วยการเพิ่มแรงกดของเบรกมากขึ้นเป็นพิเศษโดยอัตโนมัติ ในขณะที่มีการเบรกอย่างฉุกเฉิน