แท็ก:

Bridge 2 Inventor

ไทยบริดจสโตน เฟ้นหาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมโครงการ “Bridge 2 Inventor สะพานสานฝันนักประดิษฐ์” ปีที่ 11 ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับคนพิการ”

โครงการ Bridge 2 Inventor สะพานสานฝันนักประดิษฐ์ การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับคนพิการ” ที่ไทยบริดจสโตน จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยจะเฟ้นหาเยาวชนจากทั่วประเทศ ร่วมออกแบบสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท