แท็ก:

BYD BKK

BKK Group ขยายธุรกิจ BYD BKK เปิดโชว์รูม บีวายดี บีเคเค ต่อเนื่อง 3 โชว์รูม 3 มุมเมือง

“กลุ่มบริษัท บีเคเค กรุ๊ป” มุ่งมั่น และทุ่มเทในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการ สร้างความสะดวกสบายและตอบสนองไลฟ์สไตล์การเดินทาง (Lifestyle Mobility) ของลูกค้าได้อย่างครบวงจร เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองนโยบายส่งเสริมรถอีวีของภาครัฐ โดยขยายธุรกิจพลังงานทางเลือกรถยนต์ไฟฟ้า BYD เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ