แท็ก:

BYD Rever Social Club powered

Rêver Automotive โชว์พลัง VtoL จาก ATTO 3

บริษัท Rêver Automotive จำกัด ได้จัดงาน BYD Rever Social Club powered from VtoL of ATTO 3 โดยใช้หลักการใช้กระแสไฟจากภายในรถ  BYD ATTO 3 หล่อเลี้ยงงาน Party ให้สว่างเจิดจ้า สนุก และ รักษ์โลก